Κωνσταντίνος Δημητριάδης

IT Project Manager

Front End Developer

Κωνσταντίνος Δημητριάδης

IT Project Manager

Front End Developer

Ακαδημαϊκές Εργασίες
Πτυχιακή Εργασία
2016
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι ως Μέθοδος Βελτιστοποίησης
Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Θέματα που μελετήθηκαν:

 • Εξελικτικός Υπολογισμός
 • Εξελικτικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
 • Βελτιστοποίηση Αποικίας Μυρμηγκιών
 • Μιμητικοί Αλγόριθμοι
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι
 • Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων
Μεταπτυχιακή Εργασία
2020
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλεια Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων Βασισμένων στο Υπολογιστικό Νέφος
Δίκαιο και Πληροφορική

Θέματα που μελετήθηκαν:

 • Τραπεζικά Πληροφορικά Συστήματα
 • Υπολογιστικό Νέφος και Προσωπικά Δεδομένα
 • Τραπεζικά Πληροφορικά Συστήματα στο Cloud
 • Προστασία Τραπεζικών Δεδομένων στο Cloud
 • Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Cloud